Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

Приватний заклад

«Морський інститут післядипломної освіти
імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»

 

 П Р О Г Р А М А

 

науково-практичної конференції

 

ДРУГІ Ушаковські читання

«РІЧКОВИЙ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ:

 СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

20-21 грудня 2019 року

 

 Херсон

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Голова оргкомітету:

П’ятаков Едуард Миколайович кандидат технічних наук професор дійсний член (академік) Міжнародної кадрової академії ректор Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

 

Заступники голови оргкомітету:

Сокол Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук професор перший проректор Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

Скороходов Вадим Анатолійович – кандидат технічних наук професор дійсний член (академік) Української академії наук Заслужений працівник освіти України учений секретар Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

 

Члени оргкомітету:

Короленко Олександр Валентинович – кандидат технічних наук доцент проректор з науково-педагогічної роботи Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

Одінцов Валентин Володимирович – доктор фізико-математичних наук професор Заслужений працівник освіти України завідувач кафедри фундаментальної підготовки Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

Ісаєв Євген Олексійович – доктор технічних наук професор Заслужений діяч науки і техніки України, Член-кореспондент Російської академії природничих наук, завідувач кафедри підготовки морських фахівців Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

Веніг Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук доцент завідувач кафедри фундаментальної підготовки Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

Ходаков Віктор Єгорович – доктор технічних наук професор Заслужений діяч науки і техніки України професор кафедри фундаментальної підготовки Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова.

Науково-практична конференція

ДРУГІ Ушаковські читання

«РІЧКОВИЙ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Мета конференції: об’єднати успішних фахівців морегосподарського комплексу і креативних науковців для проведення змістовного діалогу з питань розвитку сучасної морської індустрії та освіти

Формат конференції: пленарне засідання та проведення панельних дискусій із залученням провідних науковців і морських практиків з України та світу.

Тематика дискусій:

1. Інновації в організації сучасної морської освіти: організаційні, технічні, економічні, гуманітарні аспекти.

2. Реалізація принципу безперервності морської освіти

3. Проблеми альтернативного дипломування моряків

4. Використання міжнародного досвіду у розвитку інноваційної морської освіти

Офіційні мови конференції:

українська, англійська, російська.

Регламент роботи конференції:

- наукова доповідь до 10 хвилин;

 - доповідь на секції до 7 хвилин;

 - виступ в обговоренні до 5 хвилин.

 

21 грудня 2019 року 10.00

Відкриття конференції

(Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека

імені Олеся Гончара, вул. Героїв Крут, 2)

 

Вітальне слово Голови організаційного комітету конфекції, ректора Морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова професора П’ятакова Е.М..

 

 ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  

1.   П’ятаков Е.М. к.т.н. професор, (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Проект водного шляху E-40, що пов’язує Балтію з Чорним морем,: сучасні міжнародні аспекти.

2.   Пятаков Э.Н. к.т.н. профессор, Ходаков В.Е. д.т.н. профессор (Морськой институт последипломного образования имени контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова). Влияние природно-климатических условий на жизнедеятельность человека.

3.Сокол І.В., к.п.н. професор (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Ро’звязання задачі визначення місця судна астрономічними методами за допомогою засобів Microsoft Excel.

4.Короленко А.В. к.т.н. доцент, Ходаков В.Е. д.т.н. профессор (Морськой институт последипломного образования имени контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова), Соколов А.Е. к.т.н. доцент (Херсонський національний технічний університет), Достижения отечественной вычислительной техники и однополярный компьютерный мир.

5.Скороходов В.А. к.т.н. професор (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Формування організаційної структури та психологічного мікроклімату для управління закладом освіти.

6.Одінцов В.В. д.ф.-м.н. професор, Марченко Т.О., Кулешова О.М., Серіков С.В здобувач вищої освіти (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Україна - держава морів і річок.

7.Исаев Е.А. д.т.н. профессор, Сокол И.В. к.п.н. профессор, Короленко Е.А. к.т.н. доцент (Морськой институт последипломного образования имени контр-адмирала Федора Федоровича Ушакова). К вопросу автоматизации работы синхронного генератора на морских судах.

8.Одінцов В.В. д.ф.-м.н. професор, Кулешова О.М., Марченко Т.О. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Перевірка істинності остаточної формули шуканої фізичної величини при розв’язані задач, використовуючи найменування параметрів, що ввійшли у формулу.

9.Веніг Н.М. к.п.н. доцент (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Світогляд як методологічна інтенція процесу формування інтегрованого ставлення до об’єктів дійсності.

10.Веніг Н.М. к.п.н. доцент, Крисенко Р.В. здобувач вищої освіти (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Політичний міф сучасного українського суспільства.

 

Перерва (10 хв.)

 

11.Одінцов В.В. д.ф.-м.н. професор, Дебела І.М. к.с.г.н. доцент (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Зв'язок фізики з математикою та профілюючими дисциплінами в процесі підготовки фахівців річкового та морського транспорту.

12.Воскова І.В. к.п.н. доцент (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Зміст соціально-психологічної підготовки спеціалістів морської галузі.

13.Одайник Б. М. к.ю.н. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Правові, нормативно-технічні і організаційні основи забезпечення безпеки мореплавства: міжнародний досвід.

14.Одінцов В.В. д.ф.-м.н. професор, Пітеров І.В. здобувач вищої освіти (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Додекабориди рідкісноземельних металів перспективні наповнювачі композиційних матеріалів для покриття корпусів суден, котлів, лопаток турбін та корабельних гвинтів.

15.Одінцов В.В. д.ф.-м.н. професор (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова), Корінь О.В. (ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»). Пластичність додекаборидів рідкоземельних металів зі структурою типу UB12.

16.Смутко Н.У. к.т.н. доцент, Норкина О.М. к.т.н. доцент, Короленко Є.О. к.т.н. доцент. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Самозмащувальні вузли тертя виробничих машин і обладнання і перспективи їх застосування.

17.Кияновский А.М. к.х.н. доцент (ГВУЗ «Херсонский государственный аграрный университет»). Некоторые особенности использования электрохимически активних водных растворов.

18.Мельниченко А.В. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Специфіка іншомовного спілкування судноводіїв в процесі професійної діяльності.

19.Медведєва В.В. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Поняття та методи забезпечення безпеки мореплавства.

20.Пірожкова І.В. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Особливості морської письмової ділової комунікації

21.Пітеров І.В. здобувач вищої освіти, Пірожкова І.В. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Особливості вивчення англійських абревіатур при експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики (лінгвостилістичний аспект).

 

Перерва (10 хв.)

 

22.Кулєшова О.М., Марченко Т.О. (Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова). Організація гідро-метеорологічних спостережень на судах морського флоту.

23.Денисюк Д.І. магістрант (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), Запальський В.М. к.т.н. доцент (Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури). Модельне дослідження частотно-регульованого електроприводу компресора у складі рефрижераторного судна «BALTIC FORWARD».

24.Расулов В.О. магістрант (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), Запальський В.М. к.т.н. доцент (Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури). Дослідження роботи суднового генератора судна еколога TITAN, проекту «SLV-800» на паралельну роботу з мережою.

25.Велько П.М. магістрант (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), Запальський В.М. к.т.н. доцент (Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури). Модельне дослідження підключення додаткового генератора на паралельну роботу морського універсального суховантажника проекту GRANDSOAR.

26.Гук С.В. магістрант (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), Запальський В.М. к.т.н. доцент (Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури). Оцінка якості роботи системи автоматичного керування генератором суховантажника PUR NAVALOK” проекту 19620 у програмному середовище MАTLАB/SIMULINK.

27.Сердюков В.О. магістрант (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), Запальський В.М. к.т.н. доцент (Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури). Моделювання процесів системи «суднова мережа – синхронний двигун» у складі СЕЕС самохідного плавкрану проекту «ATLAS DOUBLE».

28.Тітов В.І. магістрант (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), Запальський В.М. к.т.н. доцент (Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури). Дослідження системи керування генератором пасажирського судна «ПАВЕЛ ЮДІН» на базі нечіткої логіки.

29.Логочевський Д.Р. магістрант (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова), Запальський В.М. к.т.н. доцент (Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури). Дослідження суднової дизель-генераторної установки судна портового обслуговування проекту СКПО – 1000.

30.Абрамов А.Д. аспирант (Херсонський національний технічний університет), Абрамов Г.С. к.ф.-м.н. доцент (Херсонська державна морська академія). Математические модели трендов роста морских грузоперевозок.

31.Маркова Е.Ю. д.е.н. професор, Саракунский А.Ю. (Херсонський морський коледж рибної промисловості). Перспективи концесійних процесів у морській галузі.

32. Воронков О.В. здобувач вищої освіти, Соколова О.В. к.т.н. доцент (Херсонський національний технічний університет) Динамічна модель роботи логістичного відділу.

33. Федченко Д.Г., здобувач вищої освіти, Соколова О.В. к.т.н. доцент (Херсонський національний технічний університет). Інформаційні системи в управлінні підприємством

34. Соколов А.Є. к.т.н. доцент, Веселовська Г.В. к.т.н. доцент, Зверькова А.Ю. магістрант (Херсонський національний технічний університет). Концепції дослідження компютеризованих систем навчання для підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій.

 

20 грудня 2019 року

 

Панельні дискусії

на кафедрах Морського інституту

із залученням провідних науковців і

морських практиків

 

 

П Р О Г Р А М А

 

науково-практичної конференції

 

ДРУГІ Ушаковські читання

«РІЧКОВИЙ ТА МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ:

 СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

19-20 грудня 2019 року

  

Засновник і видавець

пз «Морський інститут післядипломної освіти
імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»

вул. Старообрядницька, 2, м. Херсон, Україна, 73003

 

Рекомендовано до друку

Вченою Радою ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти
імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»

( ПРОТОКОЛ №3/19-20 ВІД 12.12.2019 )